Κανόνες τονισμού της ισπανικής γλώσσας

  Τονισμό (στα ισπ. tilde) λαμβάνουν οι λέξεις οι οποίες ανήκουν στις πιο κάτω κατηγορίες: Οξύτονες: Ονομάζονται οι λέξεις οι οποίες τονίζονται στη λήγουσα.

Read more