Ισπανική φιλολογία στην Ισπανία (Μεταπτυχιακά)

Ισπανική φιλολογία στην Ισπανία (Μεταπτυχιακά) Andalucía Universidad de Cádiz: Máster Universitario en Estudios Hispánicos, Universidad de Granada : Máster universitario en enseñanza de español lengua extranjera: Lengua, cultura y metodología Universidad

Read more

Μεταπτυχιακά προγράμματα στα αγγλικά (Αυτόνομο Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης)

Μεταπτυχιακά προγράμματα στα αγγλικά (Αυτόνομο Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης)   Official master’s degrees Advanced English Studies  Advanced Genetics Advanced Nanoscience and Nanotechnology Applied Research in Economics

Read more