Τονισμός και αλλοίωση νοήματος

  Στην ισπανική γλώσσα ο λάθος τονισμός μιας λέξης, μπορεί να αλλάξει τελείως το νόημα της. Παρακάτω παρατίθεται μια στήλη με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα. de

Read more

Κανόνες τονισμού της ισπανικής γλώσσας

  Τονισμό (στα ισπ. tilde) λαμβάνουν οι λέξεις οι οποίες ανήκουν στις πιο κάτω κατηγορίες: Οξύτονες: Ονομάζονται οι λέξεις οι οποίες τονίζονται στη λήγουσα.

Read more