Το γένος των oυσιαστικών στην ελληνική γλώσσα – Πληθυντικός

Αρσενικά ουσιαστικά (Sustantivos masculinos) -οι οι άγγελοι (ángeles) –ες οι νικητές (ganadores) –άδες οι ψαράδες (pescadores) -έδες οι λεκέδες (manchas) -ούδες οι παππούδες (abuelos)

Read more

Το γένος των oυσιαστικών στην ελληνική γλώσσα – Ενικός αριθμός

Αρσενικά ουσιαστικά (Sustantivos masculinos) -ας ο πατέρας (padre) -ης ο μαθητής (alumno) -ος ο δρόμος (calle) -ές ο καφές (café) -ούς ο παππούς (abuelo)

Read more